Grondverzet

Het graafwerk en grondwerk wordt voornamelijk uitgevoerd met één of meerdere van onze machines. U kunt hierbij denken aan het uitgraven van de tuin, afgraven en opbrengen van grond en zand, werkzaamheden aan leidingen, fundering of riolering. Het graven van bouwputten, onderhoud van put gemaal, het onderhouden van watergangen en vijvers. Grondverzet vormt in de Bouwnijverheid en Grond-, Weg-, en Waterbouw het eerste stadium in een bouwproject. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond,  het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van Verhardingen en Funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

Grondverzet-lemsenzoon
Grondverzet-lemsenzoon

Grondwerkzaamheden

  • Ingraven leidingen
  • Grondkeerwanden/damwanden
  • Rioleringswerk, inclusief huisaansluitingen
  • Straatkolken plaatsen en aansluiten
  • Bouwputten graven
  • Onderhoud putgemalen

Heeft u dus interesse in Grondverzet, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch op het nummer 0180-611052 of 06-51588418, via de mail info@lemsenzoon.nl en uiteraard via onderstaand contactformulier. TOT SNEL!

Bekijk alle andere activiteiten van G.Lems & Zn. KLIK HIER

WIE ZIJN WIJ

G.Lems & Zn. opgericht in 1966, is een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in projecten op het gebied van grondwerken, waterwerken, damwanden drainage en verkeersveiligheid LED-verlichting. Inmiddels kent het bedrijf zich tevens het leggen van wegdek LED-verlichting toe. Het bedrijf G.Lems&Zn. is in 1966 opgericht door de heer Gerrit Lems aan de Koedood in Barendrecht. Er werd gestart met het onderhoud van watergangen welke al gauw werden aangevuld met diensten als het aanbrengen van beschoeiingen, het aanleggen van rioleringen, het slaan van damwanden, enzovoort.

Wij werken veel samen met G.T. LemsKLIK HIERvoor zijn activiteiten.

Via het onderstaande formulier kunt u informatie aanvragen. Wij verzoeken u in elk geval uw emailadres en/of telefoonnummer in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.