Drainage

Polders

Het fenomeen polder is alleen mogelijk door drainage. Zonder drainage zouden deze gebieden, die onder zeeniveau liggen, vollopen en tot meren (begrensd door dijken) worden doordat zij anders vol zouden lopen met kwel en Neerslag. Hierdoor is het draineren van grote stukken land, zoals de Haarlemmermeer mogelijk geworden.Om landbouw en Akkerbouw mogelijk te maken in Nederland is drainage noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bodem droog (en dus stevig) genoeg is om de landbouwmachines te dragen. Daarnaast is het voor sommige gewassen van belang dat het grondwaterpeil constant is. Vooral voor Bollenteelt (bijvoorbeeld Tulpen) en Fruitteelt is een constant grondwaterpeil belangrijk. Polders en andere gedraineerde landbouwgebieden, zoals Moerassen, behoren tot de meest productieve landbouwgronden ter wereld. In kustgebieden kan drainage voor de landbouw gunstig zijn in gebieden met een sterke kweldruk. In deze gebieden dag zoomt vaak zout water. Door middel van drainage kan de kwel worden afgevangen waardoor een Zoetwaterlens kan ontstaan.

drainage-lemsenzoon.nl
drainage-lemsenzoon.nl

Stedelijk gebied

In stedelijk gebied is drooglegging noodzakelijk om te voorkomen dat Kruipruimtes en Kelders van Woningen onder lopen. Drooglegging moet in stedelijk gebied de kwel opvangen maar ook kunnen zorgen voor een snelle afvoer van regenwater na een hevige bui. Met name de afvoer van regenwater zorgt in laaggelegen gebieden regelmatig voor overlast in de vorm van het onderlopen van Tunnels en Straten.

Heeft u dus interesse in Drainage, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch op het nummer 0180-611052 of 06-51588418, via de mail info@lemsenzoon.nl en uiteraard via onderstaand contactformulier. TOT SNEL!

Bekijk alle andere activiteiten van G.Lems & Zn. KLIK HIER

WIE ZIJN WIJ

G.Lems & Zn. opgericht in 1966, is een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in projecten op het gebied van grondwerken, waterwerken, damwanden drainage en verkeersveiligheid LED-verlichting. Inmiddels kent het bedrijf zich tevens het leggen van wegdek LED-verlichting toe. Het bedrijf G.Lems&Zn. is in 1966 opgericht door de heer Gerrit Lems aan de Koedood in Barendrecht. Er werd gestart met het onderhoud van watergangen welke al gauw werden aangevuld met diensten als het aanbrengen van beschoeiingen, het aanleggen van rioleringen, het slaan van damwanden, enzovoort.

Wij werken veel samen met G.T. LemsKLIK HIERvoor zijn activiteiten.

Via het onderstaande formulier kunt u informatie aanvragen. Wij verzoeken u in elk geval uw emailadres en/of telefoonnummer in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.