Straatwerk

Mooi en professioneel straatwerk geeft uw woning de uitstraling die het verdient. Neem gerust contact met ons op wanneer u een karwei aan ons voor wilt leggen.

Lees meer
grondwerk-lemsenzoon.nl

Grondwerk

Wij beschikken over een modern en uitgebreid machinepark om de meest uiteenlopende karweien snel en kostenefficiënt aan te pakken.

Lees meer

Waterwerk

Wij verzorgen de aanleg van beschoeiingen en diverse slootwerkzaamheden welke zowel vanaf de kant als vanuit het water kunnen plaatsvinden.

Lees meer
riolering-lemsenzoon

Riolering

Kleinschalige rioleringswerkzaamheden als graafwerk, het aanbrengen van buizen en herstel aan straatwerk is ons eigen.

Lees meer
drainage-lemsenzoon.nl

Drainage

Om overtollig regenwater van uw terras of tuin af te voeren, is het belangrijk dat er een goede afwatering of drainage aanwezig is.

Lees meer

Beschoeiing

Een damwand of keerwand is een prima hulpmiddel bij het opvangen van het hoogteverschil in water van oever naar kant.

Lees meer

Glooiingen

Wij zetten glooiingen/het zetten van natuursteen aan dijken of oevers en verrichten tevens onderhoud of herstel werk hiervan.

Lees meer

Verkeersveiligheid LED-verlichting

Toepassing voornamelijk bij voetgangersoversteekplaatsen, parkeergarages i.v.m. elektrische auto’s maar ook bij scherpe bochten etc.

Lees meer